Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej
Status prawny KP PSP Ostrów Mazowiecka

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej działa na podstawie następujących przepisów:
 
1. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej  
     (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 667 z poźn. zm.),
2. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej  
     (Dz. U.  z 2002r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
     (Dz. U. z 1998r. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.),
4. Rozporządzenia MSWiA z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji
     komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej 
     (Dz.U. Nr 143, poz. 1037.),
5. Regulaminu Organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży
     Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 9209
Wprowadzony przez: Krzysztof Hoffmann
Data opublikowania: 2005-12-08 15:18:04
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2007-02-16 08:32:22 Krzysztof Hoffmann
2006-08-24 11:23:51 Krzysztof Hoffmann
2005-12-08 15:29:06 Krzysztof Hoffmann
2005-12-08 15:27:54 Krzysztof Hoffmann
2005-12-08 15:24:26 Krzysztof Hoffmann
2005-12-08 15:21:14 Krzysztof Hoffmann