Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej
Obsługa ESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2005 nr. 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz.U. 2005 Nr. 200 poz. 1651 pragniemy poinformować, iż Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej uruchomiła Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Aby można było złożyć dokument elektroniczny do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP /Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej/ – (konto jest bezpłatne)

platforma ePUAP

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na naszej stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę.

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=kppspostrowmaz

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:


Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes


Akceptowalne formaty załączników to:
doc, rtf, xls, csv, txt, gif, tif, bmp, jpg, pdf, zip

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Nadsyłane dokumenty są odczytywane w dnach roboczych,  w godzinach pracy Komendy Powiatowej  PSP w Ostrowi Mazowieckiej tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 5734
Wprowadzony przez: Krzysztof Hoffmann
Data opublikowania: 2011-02-18 14:09:00
Obowiązuje od: 2011-02-18 14:09:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2012-07-03 07:12:39 Krzysztof Hoffmann
2011-02-18 14:23:19 Krzysztof Hoffmann
2011-02-18 14:21:14 Krzysztof Hoffmann
2011-02-18 14:07:10 Krzysztof Hoffmann
2011-02-18 14:06:20 Krzysztof Hoffmann