Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej
Zadania samodzielnego stanowiska pracy d/s finansowych

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. finansowych  należy w szczególności:

1. Sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;

2. Prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;

3.Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

          a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad

              wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w 

              dyspozycji komendy powiatowej,

          b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę

              powiatową,

          c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

          d) zapewnieniu terminowego ściągania należności;

4. Analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i

    innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;

5. Prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz 

    operacji gospodarczych);

6. Nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 7488
Wprowadzony przez: Krzysztof Hoffmann
Data opublikowania: 2007-01-31 11:23:38
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2007-01-31 11:32:48 Krzysztof Hoffmann
2007-01-31 11:31:13 Krzysztof Hoffmann
2007-01-31 11:30:40 Krzysztof Hoffmann