Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej
Zadania Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej

Do zakresu działania jednostki ratowniczo - gaśniczej należy w szczególności:

 

 

 

1. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

2. Dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

3. Wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

4. Wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz

w ramach odwodów operacyjnych;

5. Wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz

w ramach odwodów operacyjnych z zakresu chemii lekkiej;

6. Przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych

na przydzielonym obszarze chronionym;

7. Współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania

w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

8. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

9. Realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;

10. Prowadzenie doskonalenia zawodowego;

11. Udział w aktualizacji:

-stanu gotowości operacyjnej,

-procedur ratowniczych,

-dokumentacji operacyjnej;

12. Udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;

13. Dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 7034
Wprowadzony przez: Krzysztof Hoffmann
Data opublikowania: 2007-01-31 10:46:26
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2013-02-05 07:51:00 Krzysztof Hoffmann
2007-01-31 12:49:25 Krzysztof Hoffmann
2007-01-31 11:23:02 Krzysztof Hoffmann
2007-01-31 11:21:25 Krzysztof Hoffmann
2007-01-31 11:20:40 Krzysztof Hoffmann
2007-01-31 11:15:58 Krzysztof Hoffmann